Konular

Filtrele

Başlık
Sınıf Seç
Ders Seç
Ünite Seç


  Konu Ekleyen Ziyaret Sayısı
1 Asitlerin/bazların tepkimeleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA
2 Ne neyi yükseltger/indirger?

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA
3 Haritalar, Koordinat Sistemi, Eş Yükselti Eğrileri, İklim Sistemlerinin Oluşumu, Hava ve İklim, İklimVerilerini Tanıyalım, İklimElemanları, Dünyanın İklim Zenginliği, İklimlerin Dili, Aktif Dünya, Jeolojik Geçmiş, Yer Ş

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 428
4 Yer Şekillerinin Çeşitliliği, Türkiye'deki İklim Tipleri, Türkiye'nin Su Gücü, Türkiye'de yerleşme ve nüfus dağılışı, Türkiye'deki şehirleşme

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 445
5 Korozyon

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 462
6 Mol kavramı

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 464
7 Sistem ve çevre

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 470
8 Doğada karbon

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 470
9 İzomerlik

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 470
10 Lewis formülleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 471
11 Öyküleyici Anlatım, Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım, Coşku Ve Heyecana Bağlı Lirik Anlatım, Destansı (Epik) Anlatım, Emredici Anlatım, Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım, Düş

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 471
12 Kayaçlar, Su Sistemleri, Toprağın oluşumu ve çeşitleri, Bitki Türleri,

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 478
13 Ulaşım Ağları ve Gelişmişlik, Türkiye'nin Ticarİ Dokusu, Türkiye Turizmi, TurizmDeğerlerimiz, Türkiye'nin jeopolitik konumunu

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 484
14 Doğal Kaynakların Belirleyiciliği

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 484
15 Elektroliz

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 485
16 Entropi

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 498
17 Yükseltgenme basamakları

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 500
18 Termodinamiğin üçüncü yasası

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 500
19 Biyoçeşitlilik, Ekosistem, Su Ekosistemi

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 500
20 Paragrafta Yapı, Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce, Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları, Metin ve Paragraf

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 501