Konular

Filtrele

Başlık
Sınıf Seç
Ders Seç
Ünite Seç


  Konu Ekleyen Ziyaret Sayısı
1 Asitlerin/bazların tepkimeleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA
2 Ne neyi yükseltger/indirger?

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA
3 Haritalar, Koordinat Sistemi, Eş Yükselti Eğrileri, İklim Sistemlerinin Oluşumu, Hava ve İklim, İklimVerilerini Tanıyalım, İklimElemanları, Dünyanın İklim Zenginliği, İklimlerin Dili, Aktif Dünya, Jeolojik Geçmiş, Yer Ş

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 403
4 Yer Şekillerinin Çeşitliliği, Türkiye'deki İklim Tipleri, Türkiye'nin Su Gücü, Türkiye'de yerleşme ve nüfus dağılışı, Türkiye'deki şehirleşme

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 420
5 Mol kavramı

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 424
6 Öyküleyici Anlatım, Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım, Coşku Ve Heyecana Bağlı Lirik Anlatım, Destansı (Epik) Anlatım, Emredici Anlatım, Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım, Düş

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 428
7 Lewis formülleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 437
8 Korozyon

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 438
9 İzomerlik

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 440
10 Doğada karbon

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 444
11 Paragrafta Yapı, Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce, Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları, Metin ve Paragraf

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 445
12 Ulaşım Ağları ve Gelişmişlik, Türkiye'nin Ticarİ Dokusu, Türkiye Turizmi, TurizmDeğerlerimiz, Türkiye'nin jeopolitik konumunu

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 446
13 Sistem ve çevre

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 447
14 Kayaçlar, Su Sistemleri, Toprağın oluşumu ve çeşitleri, Bitki Türleri,

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 448
15 Sulu çözelti dengeleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 460
16 Doğal Kaynakların Belirleyiciliği

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 461
17 Termodinamiğin üçüncü yasası

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 463
18 Elektroliz

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 463
19 Entropi

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 467
20 Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 472