Konular

Filtrele

Başlık
Sınıf Seç
Ders Seç
Ünite Seç


  Konu Ekleyen Ziyaret Sayısı
1 Asitlerin/bazların tepkimeleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA
2 Ne neyi yükseltger/indirger?

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA
3 Haritalar, Koordinat Sistemi, Eş Yükselti Eğrileri, İklim Sistemlerinin Oluşumu, Hava ve İklim, İklimVerilerini Tanıyalım, İklimElemanları, Dünyanın İklim Zenginliği, İklimlerin Dili, Aktif Dünya, Jeolojik Geçmiş, Yer Ş

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 511
4 Yer Şekillerinin Çeşitliliği, Türkiye'deki İklim Tipleri, Türkiye'nin Su Gücü, Türkiye'de yerleşme ve nüfus dağılışı, Türkiye'deki şehirleşme

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 528
5 Korozyon

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 535
6 Sistem ve çevre

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 540
7 Lewis formülleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 552
8 Doğal Kaynakların Belirleyiciliği

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 552
9 Doğada karbon

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 555
10 Mol kavramı

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 556
11 Elektroliz

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 560
12 İzomerlik

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 561
13 Sulu çözelti dengeleri

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 563
14 Ulaşım Ağları ve Gelişmişlik, Türkiye'nin Ticarİ Dokusu, Türkiye Turizmi, TurizmDeğerlerimiz, Türkiye'nin jeopolitik konumunu

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 572
15 Öyküleyici Anlatım, Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım, Coşku Ve Heyecana Bağlı Lirik Anlatım, Destansı (Epik) Anlatım, Emredici Anlatım, Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım, Düş

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 578
16 Kayaçlar, Su Sistemleri, Toprağın oluşumu ve çeşitleri, Bitki Türleri,

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 578
17 Su ve hayat

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 581
18 Biyoçeşitlilik, Ekosistem, Su Ekosistemi

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 584
19 Kimyasal tepkimeler ve denklemler

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 586
20 Paragrafta Yapı, Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce, Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları, Metin ve Paragraf

Bağlı Sınıf ve Üniteler
Erkin AKA 586