2015 YGS TÜM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

Soru 1

< Önceki Sonraki >

·         “İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider.” (Yunus, 10: 12)

·         “İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde ‘Rabbim bana ikram etti.’ der. Ama onu imtihan edip rızkını daralttığında ise ‘Rabbim beniönemsemedi.’ der.” (Fecr, 89: 15-16)

·         “İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, ‘Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir.’ der.” (Zümer, 39: 49)

Bu ayetlerde insanla ilgili eleştirilen ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkiyüzlü davranmak                       B) İyiliği başa kakmak

C) Nankörlük etmek                           D) Büyüklük taslamak

E) Bencillik yapmak

 YGS - 2015
  A B C D E
  1-