2015 YGS TÜM BİYOLOJİ SORULARI

Soru 1

< Önceki Sonraki >

Türler

Bilimsel adları

K

Capoeta tinca

L

Pinus nigra

M

Ciconia nigra

N

Capoeta trutta

P

Salmo trutta

 

Yukarıda bilimsel adları verilen türlerle ilgili olarak,

 

I. L ve M türlerinin arasındaki akrabalık derecesi, K ve N türlerinin arasındaki akrabalık derecesinden daha fazladır.

II. K ve N türleri, aynı sınıf içinde bulunurlar.

III. N ve P türleri, doğada çiftleşerek verimli döller oluştururlar.

 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III

 

            D) I ve II          E) II ve IIIYGS - 2015
  A B C D E
  1-
  2-