Okul Öncesi Bilgisayarsız Kodlama Etkinlikleri 1 - Mutlu Haritalar
 

Okul Öncesi Bilgisayarsız Kodlama Etkinlikleri 1 - Mutlu Haritalar

Ekleyen: Erkin AKA Tarih: 04.03.2018

Bu etkinlik okul öncesindeki ana okulları ve ana sınıflarında eğitim gören çocuklarımıza kodlamayı öğretmek için kullanılabilir.
 
Kodlama eğitimleri çocukların problem çözme becerilerinin gelişmesine, çözüm odaklı düşünmelerine katkı sunar. Özellikle kodlama ve robotik çalışmaları çocuklarının yaratıcılığını tetikler.
 
Aşağıdaki etkinlik, code.org web sitesindeki 4-6 yaş arası çocuklar için hazırlanmış DERS 1 içindeki kodlama derslerinden alınmıştır.
 
Etkinlik içinde, Ünite 1'in Bilgisayarsız Etkinliği olan Mutlu Haritalar Türkçe ders planı, çalışma kağıdı ve değerlendirme kağıdı yer almaktadır.
 
 
Hedefler:
 
Öğrenciler;
 
• Karakteri harita üzerinde hareket ettirmek için gerekli adımları listeleyecekler
• Önceden belirlenmiş hedefe ulaşmak için yönleri düzenleyecekler
• Öğrenciler, kendilerine verilen adımlara göre karakterin nereye gideceğini ön görecekler